Hem

VÄLKOMMEN TILL VÄRMLÄNDSKA TEGNERSÄLLSKAPET

13 november firar vi Esaias Tegnérs 237 årsdag i Silvénska villan, Säffle, klockan 19.00.
Författaren, översättaren och läraren Stewe Clason berättar om Esaias Tegnér med utgångspunkt från sin bok ”Rönndruvan Glöder” som har sitt ursprung i Tegnérs intima relation med Emili Selldén, läkarfru i Växjö, där Tegnér var biskop.

22-23 november deltar vi på Bokfestivalen i Nöjesfabriken, Karlstad med monter där vi berättar om Esaias Tegnér och presenterar våra utgivna skrifter.
Öppettider: fredag 9.30-18.00, lördag 9.30-17.00

OBS! 
Lördag kl. 12.30-12.55
 finns Margareta Johansson på Kunskaps- och mediascenen för att berätta om vår bok Nära och långt ifrån Sara Maria Seidelia – prostdottern som blev Esaias Tegnérs mor

Låt blott konsten lyfta er ur gruset!
Vidsträckt är hon såsom himlaljuset
och som havets våg, så fri.

Ur ”Skidbladner”

Tegnérsällskapet bildades den 5 augusti 1957 på initiativ av rektor Valdemar Dahlgren

Sällskapets syfte är att aktivt hålla minnet av Esaias Tegnérs liv och verk levande i Värmland genom olika arrangemang, såsom föreläsningar, studiecirklar, studiebesök och utställningar, genom vilka hans stora betydelse för svenskt kulturliv belyses.
Verksamheten bedrivs om möjligt i samverkan med andra organisationer med liknande målsättning

9151total visits.