Hem

VÄLKOMMEN TILL VÄRMLÄNDSKA TEGNERSÄLLSKAPET

Låt blott konsten lyfta er ur gruset!
Vidsträckt är hon såsom himlaljuset
och som havets våg, så fri.

Ur ”Skidbladner”

Sällskapets syfte är att aktivt hålla minnet av Esaias Tegnérs liv och verk levande i Värmland genom olika arrangemang, såsom föreläsningar, studiecirklar, studiebesök och utställningar, genom vilka hans stora betydelse för svenskt kulturliv belyses.
Verksamheten bedrivs om möjligt i samverkan med andra organisationer med liknande målsättning

Tegnérsällskapet bildades den 5 augusti 1957 på initiativ av rektor Valdemar Dahlgren

7349total visits.