Hem

Välkommen till Värmländska Tegnérsällskapet

Låt blott konsten lyfta er ur gruset!

Vidsträckt är hon, såsom himlaljuset,

Och som havets våg så fri.

Ur ”Skidbladner”

 

 

Sällskapets syfte är att aktivt hålla minnet av Esaias Tegnérs liv och verk levande i Värmland genom olika arrangemang, såsom föreläsningar, studiecirklar, studiebesök och utställningar,  genom vilka hans stora betydelse för svenskt kulturliv belyses. Verksamheten bedrivs om möjligt i samverkan med andra organisationer med liknande målsättning.

Tegnersällskapet bildades den 5 augusti 1957 på initiativ av rektor Valdemar Dahlgren.

1846total visits.