Hem

Värmländska Tegnérsällskapet

KALLELSE

till årsmöte i Silvénska villan i Säffle söndagen den 16 februari 2020.

Vi inleder klockan 15 med fika och med att Sonja Söderqvist underhåller med programmet Apollon från Säffle och hans tvillingstjärna, som handlar om Esaias Tegnér och Erik Gustaf Geijers livslånga kontakt.   

Årsmötet börjar cirka klockan 16.00 enligt följande dagordning och övriga handlingar.

Välkommen till årsmötet!

KONTAKTER

Ordförande                                                                Sekreterare

Gunnar Imberg 0706-095925 Olle Hansen 0705-915005
e-post  gunnar.imberg@alerfors.st e-post  olle.h.hansen@gmail.com

VÄLKOMMEN TILL VÄRMLÄNDSKA TEGNERSÄLLSKAPET

Låt blott konsten lyfta er ur gruset!
Vidsträckt är hon såsom himlaljuset
och som havets våg, så fri.
Ur ”Skidbladner”

Tegnérsällskapet bildades den 5 augusti 1957 på initiativ av rektor Valdemar Dahlgren

Sällskapets syfte är att aktivt hålla minnet av Esaias Tegnérs liv och verk levande i Värmland genom olika arrangemang, såsom föreläsningar, studiecirklar, studiebesök och utställningar, genom vilka hans stora betydelse för svenskt kulturliv belyses.
Verksamheten bedrivs om möjligt i samverkan med andra organisationer med liknande målsättning. 

   

13133total visits.