Hem

VÄLKOMMEN TILL VÄRMLÄNDSKA TEGNERSÄLLSKAPET

Soarén på födelsedagen den 13 november liksom deltagandet i Bokfestivalen den 13-14 november inställes på grund av Corona-pandemin. Festivalen kommer att genomföras i digital form utan deltagande av Tegnérsällskapet. Då födelsedagen inträffar under årets Bokfestival skulle Esaias Tegnér har uppmärksammats med en föreläsning från en av festivalens scener men detta kan alltså inte inte ske.

Låt blott konsten lyfta er ur gruset!
Vidsträckt är hon såsom himlaljuset
och som havets våg, så fri.
Ur “Skidbladner”

Tegnérsällskapet bildades den 5 augusti 1957 på initiativ av rektor Valdemar Dahlgren

Sällskapets syfte är att aktivt hålla minnet av Esaias Tegnérs liv och verk levande i Värmland genom olika arrangemang, såsom föreläsningar, studiecirklar, studiebesök och utställningar, genom vilka hans stora betydelse för svenskt kulturliv belyses.
Verksamheten bedrivs om möjligt i samverkan med andra organisationer med liknande målsättning. 

   

29374total visits.