Hem

VÄLKOMMEN TILL VÄRMLÄNDSKA TEGNERSÄLLSKAPET

VÄLKOMNA till CITATVANDRINGAR längs Tegnérslingan i Säffle söndagarna den 5 juli och den 2 augusti med start på Kanaltorget klockan 15.00.

Vandringen följer kanalen och älven och leder till ett antal citat av Esaias Tegnér liksom till ett antal byggnader och andra minnesmärken ur Säffles historia. Ciceroner är Sonja Söderqvist, framstående kännare av Esaias Tegnérs liv och verk, och Sven-Erik Dahlström, Säffle-historiker av rang. Vandringen tar en dryg timma. Ingen av avgift.

Arrangör är Värmländska Tegnérsällskapet med stöd av Säffle kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.

Låt blott konsten lyfta er ur gruset!
Vidsträckt är hon såsom himlaljuset
och som havets våg, så fri.
Ur “Skidbladner”

Tegnérsällskapet bildades den 5 augusti 1957 på initiativ av rektor Valdemar Dahlgren

Sällskapets syfte är att aktivt hålla minnet av Esaias Tegnérs liv och verk levande i Värmland genom olika arrangemang, såsom föreläsningar, studiecirklar, studiebesök och utställningar, genom vilka hans stora betydelse för svenskt kulturliv belyses.
Verksamheten bedrivs om möjligt i samverkan med andra organisationer med liknande målsättning. 

   

21268total visits.