Aktiviteter 2017

  • 17-18 november – deltagande vid Bokfestivalen på Nöjesfabriken i Karlstad med utställning och bildspel om Tegnér. Olle Hansen föreläste om Duellen i Sandbäcksskogen 1805 med viss anknytning till Esaias Tegnér.
  • 8 novemberEsaias Tegnér och Luther i Säffle församlingshem – Sonja Söderqvist läste delar av Esaias Tegnérs tal i Lund vid 200 års firandet av reformationen och Olle Hansen kåserade om Tegnér.
  • 12 september – kåserande föreläsning i Filipstads församlingshem av författaren Eva Gunilla Ribbing under rubriken Esias Tegnér – Skalden & Människan.
  • 2 september – under Skördefesten på Värmlandsnäs genomfördes musikalisk salong på Hjälleskate herrgård i Millesvik.  Frödingkvartetten gav Mannen från månen – en musikdramatisk föreställning om Gustaf Frödings märkliga liv och författarskap.
  • 29 juli – jubileumsprogram med besök på Kyrkerud där Esaias Tegnér föddes och i Kulturladan där samlingarna besågs under guidad ledning. Programmet avslutades i Ölseruds Bygdegård med sommarsupé, kåseri av William Dickson och recitation av Sonja Söderqvist av Gustaf Frödings dikt Hans högvördighet biskopen i Växjö.
  • 16 juli och 13 augusti – citatvandringar från Kanaltorget längs Tegnérslingan utmed kanalen och Byälven i Säffle. Ciceroner var Sonja Söderqvist och Sven-Erik Dahlström.
  • 15 juli – jubileumsprogram på Stömne Herrgård till minne av Valdemar Dahlgren som bildade Tegnérsällskapet 1957. En ensemble med anknytning till Musikhögskolan Ingesund framförde Mozarts g-mollkvintett och författaren Sven Smedberg reciterade sitt epos om Valdemar Dahlgren.
  • 12 juli – under Järnets dag i Filipstad invigdes en minnesplatta för att uppmärksamma den transport av tackjärn från Rämen till Filipstadsom Esaias Tegnér, tillsammans med sina svågrar bröderna Myhrman, genomförde 1811 då de blivit bruksägare efter svärfaderns respektive faderns, Christoffer Myhrman, död. Det anses att Tegnér under denna resa inspirerades till dikten Svea som renderade honom Svenska akademiens stora pris.
  • 13 maj – deltagande i Föreningsmässan Aktiva Säffle med utställning, bildspel och presentation av boken Esaias Tegnér i centrum.