Bli medlem

Medlem blir du lättast genom att skicka e-post till sällskapet, info@varmlandskategnersallskapet.se med ditt namn, din adress och din telefon.

Det går också bra att skicka brev med nämnda uppgifter till kassören Svante Mlakar, Harvvägen 4, 661 42 Säffle.

Betala samtidigt in medlemsavgiften till sällskapets bankgiro 5600-5929 eller genom swish till 123 125 59 67. (du kan skanna qr-koden nedan) OBS! Glöm inte att ange ditt namn och din adress på inbetalningen.

Medlemsavgiften är 150 kronor per år.

Som medlem får du löpande information om och inbjudan till sällskapets aktiviteter.

Dataskyddsförordningen gällande persondata GDPR
(General Data Protection Regulation).
registrerar sina medlemmar.

Avtal om registrering ingås automatiskt mellan sällskapet och medlem, när medlemsavgiften betalas. Registret innehåller följande medlemsinformation: förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress (i förekommande fall).

Ändamålet med registreringen är att kunna skicka ut medlemsbrev och inbjudningar till medlemmarna. Registret förvaras i en privat dator och på en inlåst säkerhetskopia. Uppgifterna delas endast inom styrelsen. Utdrag ur registret kan begäras hos sekreteraren eller kassören.

När medlemskapet upphör raderas uppgifterna.