Medlemskap

Vill du bli medlem i Värmländska Tegnérsällskapet?

Medlemskap får du lättast genom att skriva ett brev till sällskapet med ditt namn, din adress och e-postadress om du har någon.

Skicka e-post till sekreteraren Olle Hansen, olle.h.hansen@gmail.com eller till kassören Lars-Eric Johannesson, lars.eric.johannesson@outlook.com. Du kan också skicka pappersbrev till Olle Hansen, Råglanda Ängbacken, 661 92 Säffle.

Betala även in medlemsavgiften till sällskapets bankgiro 5600-5929.
Glöm inte att ange ditt namn och din adress på inbetalningen.

Medlemsavgiften för 2020 är 100 kr. Från år 2021 är medlemsavgiften 150 kronor per år. Som medlem får du löpande information om och inbjudan till sällskapets aktiviteter.

Dataskyddsförordningen gällande persondata GDPR
(General Data Protection Regulation).
Värmländska Tegnérsällskapet registrerar sina medlemmar.

Avtal om registrering ingås automatiskt mellan sällskapet och medlem, när medlemsavgiften betalas. Registret innehåller följande medlemsinformation: förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress (i förekommande fall).

Ändamålet med registreringen är att kunna skicka ut information till medlemmarna. Registret förvaras i en privat dator och på en inlåst säkerhetskopia. Uppgifterna delas endast inom styrelsen. Utdrag ur registret kan begäras hos sekreteraren eller kassören.

När medlemskapet upphör raderas uppgifterna.

Total Page Visits: 2839 - Today Page Visits: 1