Historik

bildades den 5 augusti 1957 på initiativ av Valdemar Dahlgren vid konstituerande styrelsemöte i Säffle stadshus

Efter mötet fotograferades deltagarna på stadshusets trappa.
Främre raden: Iwan Schyman, Ingrid Lillienau, fru Scotte (skymd bakom), Torsten Tegner, Karin Dahlgren, Valdemar Dahlgren, fru Lagerlöf och Carl Lagerlöf strax bakom.
Bakre raden: Nils Lagerlöf, Per-Axel Skoglund, Ragnar Wallin, Ragnar Ljung, Gösta Scotte

Till sällskapets första styrelse valdes:


ordförande

disponent Åke Pihlgren


vice ordförande


stadsfullmäktiges ordförande Per-Axel Skoglundh


övriga ledamöter


rektor Valdemar Dahlgren

läroverksadjunkt Sven Lagerlöf

centralbibliotekarie Ragnar Lundh

chefredaktör Torsten Tegnér

redaktör Iwan Schyman

intendent Viking Blakstad

disponent Gösta Scotte

prosten Gustaf Persson

lektor Karl-Åke Mossberg

suppleanter

komminister Ragnar Wallin

rektor Svante Westerlind

fru Ingrid Lillienau

skriftställare Albert Palmqvist

fru Gulli Nettelbladh

revisorer

bankkamrer Tage Carlsson

revisor Heimer Gätje

revisorssuppleanter

kommunalborgmästare Einar Bergwall

stadskamrer Artur Johansson