Styrelsen

Gunnar Imberg, ordförande
Tel:070-609 59 25

Margareta Johansson, vice ordförande
0533-30131
070-947 48 74

Margareta Grevås Sjöö, sekreterare
070-329 62 90

Svante Mlakar, kassör
070-522 73 96

Malin Axelsson, ledamot
070-606 09 05

Lisa Ernvik, ledamot

Vakant, ledamot

Elisabet Ehne, ersättare
070-441 12 44