Aktiviteter 2020

  • 13-14 november – inställdes Värmlands Bokfestival på Nöjesfabriken i Karlstad. Då Esaias Tegnérs födelsedag inträffade under festivalen, var tanken att uppmärksamma honom med en föreläsning på en av scenerna, men detta kunde nu inte ske på grund av Corona-pandemin.
  • 13 november – inställdes Esaias Tegnérs födelsedagsfirande med planerad soaré med texter och musik på grund av Corona-pandemin. Festivalen kommer att genomföras i digital form utan deltagande av Tegnérsällskapet
  • 5 september  inställdes musikalisk och litterär salong på Hjälleskate herrgård på grund av Corona-pandemin.
  • 5 juli och 2 augusti – citatvandringar från Kanaltorget längs Tegnérslingan utmed kanalen och Byälven i Säffle. Ciceroner var Sonja Söderqvist och Sven-Erik Dahlström.
  • 16 februari – hölls årsmöte i Silvénska villan i Säffle. Sonja Söderqvist underhöll med programmet Apollon från Säffle och hans tvillingstjärna, som handlar om Esaias Tegnérs och Erik Gustaf Geijers livslånga kontakt.