Verksamhetsplan för år 2024

 Poetisk odyssé med vikingaskeppet Glad på Byälven
 Två citatvandringar längs Tegnérslingan. En söndag i juli och en söndag i augusti
 Deltagande vid Säfflenattâ fredag 6 september
 Musikalisk och litterär salong på Hjelleskate herrgård lördag 7 september
 Fira Tegnérs födelsedag i november
 Delta i Värmlands bokfestival på Nöjesfabriken fredag-lördag, 15-16 november
 Ge ut en skrift med citat av Esaias Tegnér
 Ta fram en enkel informationsfolder
 Eventuellt övrigt


 Ta fram en enkel informationsfolder