Kalendarium

1762  Fadern Esaias Tegnér från Tegnaby söder om Växjö, informator hos baron Uggla på Sunds säteri, utses till komminister i By och flyttar till Kyrkerud. 

1768  Fadern gifter sig med prostdottern från Kila, Sara Maria Seidelius. Sara Marias mor var född Forsell. Med den släkten var familjerna Geijer, Lagerlöf och Fröding befryndade. Därmed återfinns de fyra framstående värmländska författarna Esaias Tegnér, Erik Gustaf Geijer, Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding på samma släktträd.

1782 Esaias Tegnér föds som familjens sjätte barn.

1783 Genom förmedling av baron Uggla blir fadern kyrkoherde i grannpastoratet Millesvik efter intriger och klago- mål. Familjen lämnar därmed Kyrkerud.

1792 Fadern dör 58 år gammal av ”hetsig feber”. Familjen flyttar till den tidigare inköpta hemmansdelen i Ingrirud i Eskilsäter. 

Esaias Tegnér, som inte anses böra studera, får följa med sina båda äldre bröder till Lund för en kort tid. Enligt den bortgångne fadern bör han ägna sig åt handel. Han måste återvända till Millesvik där han ägnar sig åt ambitiösa självstudier redan i 10-årsåldern.

1793 – 1797 Efter att ha försörjt sig som skrivare hos kronofogde Branting på Högvalta och sedan bistått brodern Lars Gustaf som informator på Malma i Nor kommer han tillsammans med bröderna Elof och Lars Gustaf till bruks- egendomen Rämmen i Filipstad. Egendomen ägs av Kristoffer Myhrman, skicklig företagare och beläst världsman präglad av de franska upplysningsfilosoferna Voltaire och Rousseau. 

1798 Blir ensam informator på Rämmen då Lars Gustaf far till Lund för studier. På Rämmen finns dottern Anna Myhrman som väcker hans intresse.

1799 Skrivs in som student vid Lunds universitet med sikte på kanslistexamen.

1802 Magisterpromoveras som primus. Försvarar avhandlingen De causis ridendi (Om orsakerna till skratt) i syfte att höja sin status som fästman på Rämmen och blir docent. Elegi vid en broders död prisbelönas. Hemligt förlovad med Anna Myhrman.

1803 Docent i estetik.

1805 Förlovning på Rämmen. Köper hus på Gråbrödragatan i Lund. Svärfar betalar.

1806 Dubbelbröllop på Rämmen då båda döttrarna gifter sig samtidigt, Anna med Esaias Tegnér och Eva med Gustaf Billow. Flyttar till Lund. 

1807 Första barnet, Kristofer, föds. De kommande åren föds ytterligare fem barn. Fyra når vuxen ålder.

1808 Börjar skriva på Det eviga.

1810 Erhåller professors titel

1810 – 1820 Härbärgets blomstringstid. En diskussionsklubb utan regler och föreskrifter, där Tegnér är medelpunkten tillsammans med bl.a. Agardh, Heurlin, Bolméer, Hagberg och Ling

1811 Dikten Svea skrivs och belönas, efter ändringar, med Svenska Akademiens stora pris.

1812 Professor i grekiska. Inträder i Götiska förbundet. Prästvigs. Första lyriska storhetsperioden börjar.

1813 Familjen flyttar till hus vid Gråbrödragatan-Kloster- gatan i Lund. Kyrkoherde i Stävie och Lackalänga prebendepastorat.

1817 Tal vid jubelfesten 1817 till minne av reformationen.

1818 Inväljes i Svenska Akademien. Promoveras till teologie doktor.

1820 Diktverken Epilog och Nattvardsbarnen kommer till.

1820 – 1824 Intensiv uppvaktning av Martina von Schwerin. Från hennes sida

1824 är det dock bara fråga om vänskap. Efter brytning 1824 upptas kontakten igen och utvecklas till en djup vänskap, som varar hela Tegnérs liv.

1821 Dikten Axel tillkommer under några få dygn efter en sjukdom.

1823 Tal på Oskarsdagen – hans politiska bekännelse till måttfull politisk liberalism.

1824 Utnämnd till biskop i Växjö men kvar i Lund ytterligare två år.

1825 Det största verket Fritiofs saga föreligger i sin helhet efter att ha påbörjats 1819. Få svenska diktverk har fått sådan spridning. Fritiofs saga har utkommit i 60 upplagor och översatts till 13 språk.

1826 Dikten Mjältsjukan tillkommer som ett resultat av en av de perioder av svårmod som han hemsöks av med åtta till tio års mellanrum. Bosätter sig på Tuvan utanför Växjö.

Ingår i Uppfostringskommittén (den s.k. Snillekommittén) som banar väg för den svenska folkskolan. I kommittén ingår bl.a. Agardh, Wallin, Järta, Geijer och Berzelius.

1827 Tillträder biskopsbostället Östrabo i Växjö.

1829  Promotor vid magisterpromotionen i Lund då han helt improviserat lagerkransar den av en tillfällighet närvarande Adam Oehlenschläger. Detta banar väg för förbrödringen mellan danska och svenska studenter, vilket ger upphov till Skandinavismen.

1836 Sång den 5 april 1836 till Svenska Akademiens stiftande. Stora prästmötet i Växjö.

1830-talet  Intensiv kärleksrelation med Emelie Selldén, läkarfru i Växjö.  talet ”Ett hufvud som brinner och ett hjerta som blöder – se der i två ord min lefnads historia”, skriver han 1835.

Tid och krafter för författarskap är begränsade. Till följd av undergrävd hälsa företar han under åren flera bad-och kurortsresor, bl.a. 1833 till Karlsbad, där han blir föremål för mycken uppmärksamhet. Hälsan förbättras dock inte.

1840  Drabbas av slaganfall och förvirring. Får vård först i Stockholm och sedan på anstalt för sinnessjuka i Schleswig i Tyskland.

1840-talet Dikten Avsked tillkommer: ”Egentligt lefde jag blott då jag talet qvad.”

1841 Återvänder, svag och matt, till Växjö.

1845 Framträder, märkt av sjukdom, med avskedshälsning till de avgående eleverna vid Växjö gymnasium. Drabbas av flera slaganfall. Begär och erhåller tjänstledighet.

1846 Förlamad av ännu ett slaganfall och avlider kort därefter den 2 november 64 år gammal. Begravs på Växjö kyrkogård den 17 november. Minneshögtider anordnas i större städer.

1847 Minnesstenen på Kyrkerud invigs. Tegnérs änka, Anna, besöker Kyrkerud 1851.

1853 Statyn avtäcks i Lund på det som kom att kallas Tegnérplatsen. Hustrun Anna deltar i ceremonin. Hon avlider senare under året.

.