Hedersmedlemmar 2020

Värmländska Tegnérsällskapet

Årsmötet 2020-02-16 beslutade enhälligt att utse följande fyra hedersmedlemmar.

Stewe Claeson
Nödinge

Stewe Claeson är författare till närmare tjugo prosaberättelser och diktsamlingar. Han har översatt och i Sverige introducerat samtida amerikansk lyrik av flera författare. Som entusiastisk pedagog har han arbetat vid flera folkhögskolor, bland annat Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Claeson har ingående kännedom om Esaias Tegnér och har vid otaliga tillfällen föreläst om hans liv och verk. Hans bok Rönndruvan glöder, som behandlar ett dramatisk skede i Tegnérs liv, belönades med Svenska Dagbladets litterapris 2002. Sammanlagt har han mottagit tio litterära priser, senast 2015 Selma Lagerlöfs litteraturpris.

William Dickson
Rämens Herrgård Lesjöfors

Herrgården har en stark Tegnér-tradition, då Esaias Tegnér och hans båda äldre bröder var informatorer där hos bruksägarfamiljen Myhrman, som i mer än 100 år ägde bruks-egendomen. Esaias Tegnér kom att gifta sig med Anna Myhrman, en av familjens två döttrar. William Dickson har under en lång följd av år haft guidade visningar på herrgården och med kunnighet och entusiasm berättat gårdens Tegnéranknutna historia och är därmed en föredömlig vårdare av Tegnérminnet. Han är också författare och medförfattare till två av Tegnérsällskapets skrifter.

Eva-Gunilla Ribbing
Filipstad

Eva-Gunilla Ribbing är pedagog med litteraturhistorisk inriktning och född som kyrkoherdedotter i Nyeds prästgård, där hon osökt fick kontakt med den värmländska klassiska författarkvartetten Tegnér, Geijer, Lagerlöf och Fröding som alla var släkt med varandra. Magnus Lagerlöf var präst i Nyed och också i Rämen, nära anknuten till bruksägarfamiljen Myhrman. Dessutom var han en kort tid präst i Millesvik, alltså i Esaias Tegnérs barndomsbygd. Inspirerad av Lagerlöfarna i sin barndoms prästgård i Nyed har hon skrivit dramadokumentären … ty floden måste till havet, som syftar på att hinder är till för att övervinnas. Handlingen utspelar sig i stor utsträckning i Esaias Tegnérs hem i Lund. Eva-Gunilla Ribbings insikter om de värmländska diktargiganterna har gjort att hon särskilt kommit att intressera sig för Esaias Tegnér och gjort honom till föremål för flera föreläsningar.

Sonja Söderqvist
Högsäter Värmlands Nysäter

Sonja Söderqvist har under en följd av år ingått Wermland Operas ensemble i Karlstad och ingick också i den grupp av artister, som lade grunden till Säffle Operan . Hon har dessutom gjort egna uppsättningar och arrangemang, som ofta haft sin utgångspunkt i Esaias Tegnérs diktade verk. Särskilt har hon intresserat sig för Frithiofs saga, det diktepos som var Tegnérs främsta verk och fick internationell spridning, översatt till ett flertal språk. En kortversion av Frithiofs saga, i regi av Sonja Söderqvist, framfördes under en följd av år som ett friluftsspel vid järnålderhögen i Högsäter i regi av henne och tillsammans med Föreningen Vikingaleden. Hennes stora intresse för Esaias Tegnér har lett till att hon med tiden tillägnat sig en omfattande kunskap om skaldens hela liv och verk.           

Total Page Visits: 950 - Today Page Visits: 2