Hedersmedlemmar

Stewe Claeson Nödinge
2020

Stewe Claeson är författare till närmare tjugo prosaberättelser och diktsamlingar. Claeson har ingående kännedom om Esaias Tegnér och har vid otaliga tillfällen föreläst om hans liv och verk. Hans bok Rönndruvan glöder, som behandlar ett dramatiskt skede i Tegnérs liv, hans dagar på vårdinrättningen i Slesvig, belönades med Svenska Dagbladets litteraturpris 2002.
Stewe Claeson avled 25 mars 2023..

William Dickson Rämens Herrgård Lesjöfors
2020

William Dickson har under en lång följd av år haft guidade visningar på herrgården och med kunnighet och entusiasm berättat gårdens Tegnéranknutna historia och är därmed vårdare av Tegnérminnet. Han är också författare en och medförfattare till enannan av Tegnérsällskapets skrifter. Herrgården har en stark Tegnértradition, då Esaias Tegnér och hans båda äldre bröder var informatorer hos bruksägarfamiljen Myhrman och Esaias Tegnér kom att gifta sig med dottern Anna.

Eva-Gunilla Ribbing Filipstad
2020

Eva-Gunilla Ribbing är pedagog med litteraturhistorisk inriktning och född som kyrkoherdedotter i Nyeds prästgård. Magnus Lagerlöf, Esaias kusin och vän var präst i Nyed och också i Rämen. Dessutom var han en kort tid präst i Millesvik, alltså i Esaias Tegnérs barndomsbygd. Inspirerad av Lagerlöfarna i sin barndoms prästgård har Eva-Gunilla skrivit romanen ”… ty floden måste till havet”

Sonja Söderqvist Högsäter Värmlands Nysäter
2020

Sonja Söderqvist ingick i den grupp av artister, som lade grunden till Säffle Operan. Hon har dessutom gjort egna uppsättningar och arrangemang, som ofta haft sin utgångspunkt i Esaias Tegnérs diktade verk. En kortversion av Frithiofs saga, bearbetad och regisserad av henne framfördes under en följd av år som ett friluftsspel vid järnålderhögen i Högsäter. Hennes stora intresse för Esaias Tegnér har lett till att hon med tiden tillägnat sig en omfattande kunskap om skaldens hela liv och verk.
Sonja Söderqvist avled 2 september 2022.

Sven-Erik Dahlström Säffle
2021

Sven-Erik Dahlström har under nio år tillsammans med Sonja Söderqvist varit ciceron vid de två årliga citatvandringarna på Tegnérslingan längs Säffle kanal och Byälven  Vid vandringarna varvas citat av Esaias Tegnér med berättelser om Säffles äldre historia och byggnader. Hans medverkan och engagemang är och har varit av mycket stort värde.
Sven-Erik Dahlström avled 2 januari 2023.