Skriftserie

Nr 1      Värmländska versmakare, Iwan Schyman, 1969.
Utgången, kan bara köpas på antikvariat.

Nr 2   Esaias Tegnér i centrum, en citatvandring i Säffle, 
Värmländska Tegnérsällskapet, 2015
Pris 100 kr

Nr 3   Rämseken & Dikten Svea, William Dickson, 2017.
Pris 50 kr

Nr 4       Esaias Tegnér – diktaren och människan, 
Eva-Gunilla Ribbing och William Dickson, 2018
Pris 50 kr

Nr 5 Nära och långt ifrån
Sara Maria Seidelia – prostdottern från Kila som blev Esaias Tegnérs mor.
Margareta Johansson, 2019
Pris 100 kr

Nr 6  Jeana Carolina Tegnérs poesialbum.
Pris 200 kr

I början av 1800-talet var poesialbumet vanligt bland unga damer. Ett sådant album hade Jeana Carolina Bagge (sedermera Tegnér och därefter Åberg). Från sitt giftermål 1815 med Elof Tegnér och fram till sin död 1864 bodde Jeana Carolina i ett rött tvåvåningshus i hörnet av Kungsgatan och Dikesgatan, nuvarande Östra Torggatan i Karlstad

Från giftermålet och framåt samlade Jeana i sitt album 23 dikter från samtiden. Kända och okända, långa och korta, kom dikterna att fylla 175 albumsidor. Till urvalet bidrog troligen såväl maken Elof som dennes bror skalden Esaias Tegnér.

Esaias Tegnér är författare till 16 av albumets dikter. Bland övriga författare finns bland annat fem ledamöter av Svenska Akademien. Vi möter såväl kända verk som tillfällesdikter, vilka tillkommit i samband med en eller annan specifik händelse.

Jeana Carolinas poesialbum har bevarats i släkten genom alla år. För några år sedan begav sig en av hennes ättlingar till SVT:s Antikrundan med albumet i handen och fick rådet att vända sig till Värmländska Tegnérsällskapet. Detta råd resulterade i denna skrift.

Total Page Visits: 1656 - Today Page Visits: 2