Skrifter

Nr 1

Värmländska versmakare, 
Iwan Schyman, 1969.
Utgången, kan bara köpas på antikvariat.

Nr 2   

Esaias Tegnér i centrum, en citatvandring i Säffle, 
, 2015
Pris 100 kr

Esaias Tegnér i centrum är en praktisk handbok för den som vill promenera Tegnérslingan genom stadens centrum och läsa kända och tänkvärda citat på metallplattor fastskruvade på ett antal bänkar. Foton på intressanta byggnader följer vandraren, kommenterade av Sven-Erik Dahlström. Skriften mynnar ut i en sammanflätning av Esaias Tegnérs historia och Säffles.

Nr 3

   Rämseken & Dikten Svea, 
William Dickson, 2017.
Pris 50 kr

Titeln Rämseken & Dikten Svea kan verka långsökt men efter att ha följt William Dickson, som i sin kåserande stil lotsar oss från Rämen till Filipstad faller allt på plats. Rämen, järnet, och dikten finska kriget blir en självklar enhet. ”En enda dikt placerar Rämen på den litterära världskartan, Esaias Tegnérs Svea.”

Nr 4       

Esaias Tegnér – diktaren och människan, 
Eva-Gunilla Ribbing och William Dickson, 2018
Pris 50 kr

I detta lilla häfte berättas av Eva-Gunilla Ribbing och William Dickson, som titeln anger, om Esaias Tegnér – diktaren och människan. Förutom fakta och citat är häftet rikligt försett med foton på byggnader, interiörer såväl som exteriörer. Porträtt och kuriosa lockar också till läsning.

Nr 5

Nära och långt ifrån
Sara Maria Seidelia – prostdottern från Kila som blev Esaias Tegnérs mor.
Margareta Johansson, 2019
Pris 100 kr

Nära och långt ifrån är berättelsen om Esaias Tegnérs mor, Sara Maria Seidelia. Hon levde i nittio år, mellan 1744 och 1834. Hennes liv började i Karlstad och slutade på prästgården i Köla hos sin dotter. Prästgården var hennes liv men hon var några år jordbrukare på Värmlandsnäs. I breven mellan henne och familjen möter vi en varm kvinna som trots många sorger kan vara långt ifrån men ändå nära.

Nr 6 

Jeana Carolinas poesialbum.
, 2021
Pris 200 kr

Jeana Carolinas poesialbum kom till hos Jeana Tegnér, boende i ett rött tvåvåningshus i hörnet av nuvarande Östra Torggatan och Kungsgatan i Karlstad Där samlade hon dikter i ett poesialbum. Hon fick med stor säkerhet hjälp med insamlandet och skrivandet av sin förste man Elof Tegnér, sin svåger Esaias Tegnér och sin andre make Ulrik Åberg. Dikterna i albumet är författade mellan ungefär 1800 och 1840. Jeana Carolina levde till 1864. Hon blev 69 år gammal. Då hade hon varit änka i 19 år.