Balders Hage

Slutraderna i Frithiofs saga
Försoningen
”……
Förbannelsen upplöste Gubben då…..
Och som den löstes, insteg plötsligt Ingeborg
brudsmyckad, hermelinmantlad, utav tärnor följd
som månen följs av stjärnor på himlens valv.
Med tårar i de sköna ögonen hon föll
intill sin broders hjärta (Halfdan), men han lade rörd
den kära systern intill Frithiofs trogna bröst.
Och över Gudens (Balders) altar räckte hon sin hand
åt barndomsvännen, åt sitt hjärtas älskade.”