Bokmässa

Vi deltar med monter där vi berättar om Esaias Tegnér och presenterar våra utgivna skrifter. 

Margareta Johansson berättar på en av scenerna om sin bok Nära och långt ifrån Sara Maria Seidelia – prostdottern som blev Esaias Tegnérs mor som är årets utgivning i sällskapets skriftserie. Pris 100,-