Citatvandring längs Tegnérslingan i Säffle

inbjöd söndagarna den 7 juli och den
4 augusti till vandringar med början på Kanaltorget i Säffle. Vandringen tog ungefär en timma.

Vi följde kanalen och älven. Ett antal citat av Esaias Tegnér, hämtade ur hans diktning och prosa, är placerade på bänkar längs slingan. Citaten kommenterades av Sonja Söderqvist som har ingående kännedom om Tegnérs liv och verk.

Studier i Lund

Esaias Tegnér föddes på komministerbostället Kyrkerud nära Säffle och tillbringade sin barndom i prästgården i Millesvik på Värmlandsnäs där hans far blev kyrkoherde. Redan under barndomen påbörjade han självstudier på närmast akademisk nivå. Han fick senare möjlighet att studera vid Lunds universitet där han efter en snabb karriär blev professor i grekiska och senare biskop i Växjö. Hans fortfarande mest kända verk är Fritiofs saga som gav honom position som svensk nationalskald.

Säfflehistoria

Under vandringen passerar man en mängd byggnader och andra minnesmärken med anknytning till personer ur Säffles 150 åriga historia. Vi möter bland annat en skeppsredare, en kanalbyggare, en nationalmålare med internationell framgång och en sällsynt framstående pedagog.

Dahlström berättar

Ciceron under den Säfflehistoriska delen var Sven-Erik Dahlström med omfattande kännedom om det historiska Säffle. Han har också skrivit böcker och en mängd artiklar om Säffles utveckling under 150 år.

Vandringen genomförs med stöd av Säffle kommun och Studieförbundet Vuxenskolan. 

Kommunhuset och Kanaltorget, Säffle