Kila

Sara Maria och Esaias d.ä.

I Kila prostgård bodde vid den här tiden, prosten Elof Seidelius och hans fru Anna Lisa Forsell. De hade sex barn; Sara Maria, Britta, Anna Lisa, Elof, Sven och Bengt. Alla barnen utom Bengt var födda i Karlstad, varifrån familjen flyttade 1760.

Elof var bondson från Segerstad, som via studier i Uppsala fått tjänst som präst i Karlstad och där han träffat Anna Lisa, dotter till rådman Gustaf Forsell och hans maka Sara Maria Geijer.

Paret kom till en nybyggd prästgård, byggd enligt tidens bestämmelser för hur en sådan skulle se ut. Assessor Bengt von Echstedt i Västra Smedsbyn, också han nyss inflyttad, hjälpte gärna till. Bådas namn finns att än idag läsa på kyrkklockan i Kila. Prästgården revs 1939.

Prosten Seidelius har fått eftermälet att han var arbetsam och en god organisatör, prostinnan att hon var frispråkig och intelligent och döttrarna att de var vackra och vackrast var Sara Maria.

Det var hit som komministern i By, Esaias Tegnér, kom och träffade Sara Maria. Det blev bröllop den 19 oktober 1768, där de ”ingick ett Christerligt äckta förbund”.
Bröllopspoesi om bruden:
”Hvars vackra anlets skick har oskulds penseldrag
Hvars änglalika växt bör vinna allt behag”.
Och en lyckönskan:
” Få lika vackra barn och lika värda seder,
som de hos vilka vi nu firen denna dag!
Då blir en levnad säll till allmänt välbehag.”

Sara var 24 år och Esaias 35 år när de började sitt gemensamma liv i Kyrkerud.
Sara föder sitt förstabarn Anna-Lisa i Kila. Av dopboken framgår att herr och fru von Echstedt och en mademoiselle Hedvig Geijer var med vid dopet.

Den andra dottern, Britta, gifte sig med kyrkoherde Daniel Lagerlöf och flyttade till Arvika. En sonson till henne blir Selma Lagerlöfs farfar.

Anna-Lisa stannade kvar hemma och gifte sig med en pastor Wåhlstedt. Deras dotter Magdalena gifte sig med sin kusin Bengt Lagerlöf och de båda är begravda på Gillberga kyrkogård.

Till Kila kommer 1818 Laura Tegnér, barnbarnsbarn, dotter till Sara Marias och Esaias son Lars Gustaf, nu som styvdotter till Magnus Ullsten från Millesvik. Hon blir också prästfru, gift med Anders Lignell. Hon dör 1836 och är den sista i Kila med anor från prostparet Seidelius.

Läs vidare
Nära och långt ifrån.
Sara Maria Seidelia – prostdottern som blev Esaias Tegnérs mor

Värmländska Tegnersällskapets skriftserie, nr 5.