Millesvik

Millesvik fortsatte att vara en central punkt för släkten Tegnér även efter Esaias d.ä.s död 1792. Änkan med familj flyttade ju därifrån men fanns i grannsocknen. Äldsta dottern, Anna Lisa, gifte sig med efterträdaren Håkan Brand. Hans liv blev kort och snart blev hon änka och flyttade tillbaka till sin mor på Ingrirud. Som hjälppräst anställs nu den förstfödde sonen Lars Gustaf Tegnér.

Hur det börjar
Esaias Tegnér d.ä. får kyrkoherdetjänsten i Millesvik 1783 efter stor dramatik.
” ..han skulle nog inte velat veta hur det gick till och vilka följder det blev…” har någon skrivit om tillsättningen.

Bröllop och begravningar och en skald gör entré
Efter Esaias död 1792 och den första änkan, Sara Marias flytt till Ingrirud, intas prästgården[1] av kyrkoherden Håkan Brand och hans syster Sofia. Han gifter sig 1803 med Anna Lisa, äldsta dottern till Esaias och Sara Maria, som bor hos sin mor på Ingrirud. Eftersom Håkan Brand är sjuklig behövs det en hjälppräst, så nu flyttar Lars Gustaf Tegnér hem från Lund för att tjänstgöra som sådan. Lars Gustaf gifter sig med Sofia Brand, systern. Tragiskt nog dör han redan 1802 i ”febern” och Sofia blir den andra änkan i familjen i Millesvik. Hon har två barn att försörja, Esaias Magnus två år och Laura Gustava, som föds några veckor efter pappans död!

Carlstads Tidningar
 ”Lars Gustaf Tegnér, Filos. Magister, Teol Licentiat och kallad till Rector Scholae i Philipstad, dog i Millesvik Prästgård den 8 sistlidne maj, 31 år gammal. Han sörjes av Moder, Hustru, Barn, Syskon, och av alla dem som känt honom: ty han var en man av ädelt hjärta, stort förstånd, rena seder, okonstlat väsende och sällsynt lärdom. – Hans Bror, Akad. Biblioteks Amanuensen och Kandidaten Hr Esaias Tegnér författade detta skaldestycke, som utan hans vetskap blivit några veckor efter faderns död kungjort, och lämnas nu till trycket….”

Esaias är 20 år och vistas sedan tre år i Lund och arbetar på ett examensarbete när dödsbudet kommer. Dikten, Elegi vid en broders död, är hans första publicerade dikt. Tiden mellan faderns död i Millesvik och studiestart i Lund, tillbringade han mestadels på Rämen där han undervisade brukspatronens söner och samtidigt själv blev undervisad av sina bröder.

Kyrkboken berättar att prästerna Nils Lidén och Magnus Lagerlöf, kusin till syskonen Tegnér, vistas på prästgården som hjälppräster några år efter Lars Gustafs död. Håkan Brand dör 1804 och Anna Lisa Tegnér blir den tredje änkan i familjen. Magnus Ullstenefterträder honomoch han gifter sig med Sofia Brand, systern; konserverar hemmet som det kallas. Anna Lisa gifter om sig, denna gång med Nils Lidén och flyttar med honom till Silbodal och sedan vidare till Köla.

Magnus Ullsten 1804 – 1818
Nu blir det några år av lugn och ro i Millesvik. Det som stör lugnet är att det blir en ledig tjänst i Kila och Magnus vill gärna dit. Sofia vill inte flytta men hon hinner dö innan flytten 1818. Laura, nu 16 år; ”… sörjer sin mamma så myket, myket”, skriver hennes farmor i ett brev till Lund.

Kila igen
Magnus Ullsten, hans styvdotter Laura och hennes fyra halvsyskon flyttar 1818 till Kila. Epoken Tegnér i Millesvik är slut.

Epilog
Flera av huvudpersonerna i denna redovisning har en minnessten på Millesviks kyrkogård. Magnus Ullsten och Laura Tegnér har sina gravar på Kila kyrkogård. Laura blir prostfru där, gift med Anders Lignell. Hon dör i barnsäng 36 år gammal. Sara Maria Seidelia, har en ståtlig gravsten på Köla kyrkogård.

Anders Lignell:
 ”Wester från kyrkan uppe i bergshögden midt för gatan från landsvägen till kyrkan lät jag 1836 uppröja en plats på yttersta klippan, der utsigten öfver sjön och kringliggande landet är mycket vackert och satte der en sten med denna inskrift ´Åt minne af Laura Gustawa Lignell, Tegnér 1836´. Måtte så väl denna lilla anläggning …..få stå orubbad af kommande släkten….”        

Läs vidare
Nära och långt ifrån.
Sara Maria Seidelia – prostdottern som blev Esaias Tegnérs mor.

Värmländska Tegnersällskapets skriftserie, nr 5.

Lignell Anders, Självbiografi 1955

Denna namnteckning finns i
Hjelpreda i hushållningen för unga Fruentimmer
Författad av C.Warg
Tryckt 1814