Poetisk rodd med vikingaskeppet Glad

Poesi och berättelser serverades tillsammans med fika ombord på vikingaskeppet Glad lördagen den 11 augusti

och Föreningen Vikingaleden med stöd av Säffle kommun och Studieförbundet Vuxenskolan står för arrangemanget. Ciceroner under rodden längs Byälvens stränder var Sonja Söderqvist och Peter Olausson.

Sångerna och dikterna ur Esaias Tegnérs magnum opus, Frithiofs saga, har många gånger ljudit över dessa vatten i samband med de mångåriga spelen om Frithiof och Ingeborg, centralgestalterna i  Frithiofs saga, vid Högsätershögen norr om Nysäter.

Nu finns chansen att återknyta bekantskapen med denna nordiska Romeo och Julia-historia ombord på Gillbergabygdens tvättäkta vikingaskepp Glad. Skeppet har av och till varit ute på liknande lyriska äventyr vid olika tider på dygnet.

Det finns mycket att berätta om Esaias Tegnér som skald och människa men också om Gillbergabygden. Hösåsklättens jätte, Gillbergasjöns försvunna kyrkklocka och Odenstads lindansarspektakel finns som givna inslag bland bygdens historier. Rodden sköts av Vikingabyn Gladhems egna vikingaroddare och passagerarna får ägna sig åt att se och lyssna och kanske också bidra med en eller annan berättelse eller lyriskt kväde.


Poetisk rodd med Glad – den 11 augusti 2019