Vem var Jeana Carolina?

  • Jeana Carolina föddes i Karlstad 1795 som dotter till postmästare Petter Reinhold Bagge och hans hustru Anna Benedikta Bagge, född Åbom. Elof Tegnér, född 1774 och Esaias Tegnérs äldre bror, blev 1804 utnämnd till lektor vid gymnasiet i Karlstad. Han blev bekant med familjen Bagge, där det fanns ett par tvillingflickor, Jeana och Anna. Dessa var då 13 år och Elof blev stormförtjust! ”Du kan ej tro hur de trettonåriga sötungarna äro intressanta både genom sin figur, sin godhet och sitt sällskapsvett. Vid knappt 13-års ålder är de nästan alldeles fullvuxna”, skrev Elof entusiastiskt till sin bror Esaias, som studerade i Lund.
  • Det var med Jeana Elof kom att gifta sig 1810 då Jeana hunnit fylla 15 år. Elof var då 35 år. Jeana och Elof hann få tre barn innan Elof dog redan 1815. Jeana blev därmed ensam med sina små barn. Elof hade ”anförtrott” sin hustru och barnen till sin lektorskollega Johan Ulrik Åberg och efter viss tvekan kom äktenskap till stånd mellan Jeana och Åberg.
  • Det var i det Tegnér-Åbergska hemmet poesialbumet kom till och det innehåller 23 dikter varav drygt tio av Esaias Tegnér och de övriga av i den tiden uppskattade skalder.
  • Med lektor Åberg fick Jeana sex barn innan denne dog 1845. Hon överlevde sin siste make i 19 år och blev under sina änkeår föremål för den Tegnérska familjens omsorg. Jeana Carolina är med sina båda lektorer begravd på Västra Kyrkogården i Karlstad.
  • Medlemmarna i Tegnérsällskapet kommer att få varsitt exemplar av boken utan kostnad.